Họ và tên: Cao Thị Hiền
Số báo danh: 335
Giới thiệu: Năm sinh 1983
Quê quán: Hải Dương
Giới thiệu: Chủ Doanh nghiệp Tuấn Tú
Châm ngôn: "Luôn luôn học hỏi, lắng nghe".
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0