Họ và tên: Trần Thị Luyến
Số báo danh: 399
Giới thiệu: Năm sinh 1982
Quê quán: Yên Bái
Giới thiệu: Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hải An
Tư vấn Set Up - Tuyển dụng đào tạo
Quản lý, vận hành nhà hàng và khách sạn
Châm ngôn: "Chuyên nghiệp - Uy tín - Hiệu quả".
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0