Họ và tên: Liêu Thị Kim Phượng
Số báo danh: 121
Giới thiệu: Năm sinh 1986
Quê quán: TP. Hồ Chí Minh
Giới thiệu: Giám đốc Hợp tác xã Nông Nghiệp Vườn Lan Việt
Châm ngôn: "Đời là cây đinh, còn ta là cây búa".
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0