Họ và tên: Lê Thị Sen
Số báo danh: 145
Giới thiệu: Năm sinh: 1988
Quê quán: Thanh Hóa
Giới thiệu: Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn và Đào tạo Kế toán Hương Sen
Châm ngôn: "Sống là để yêu thương".
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0