Họ và tên: Đỗ Hồng Vân
Số báo danh: 190
Giới thiệu: Năm sinh: 1990
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu: Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Đầu tư MVLand
Châm ngôn: " In The End Your Success Will Speak For Itself ".
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0