Họ và tên: Nguyễn Thị Thảo
Số báo danh: 123
Giới thiệu: Năm sinh: 1993
Quê quán: Nghệ An
Giới thiệu: Giám Đốc Công ty TNHH Sản xuất Dược mỹ phẩm Quốc tế C&A
Châm ngôn: "Tôi nỗ lực không phải là để thay đổi cho phù hợp với thế giới, mà là để thay đổi thế giới".
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0