Họ và tên: Nguyễn Diệu Linh
Số báo danh: 099
Giới thiệu: Năm sinh: 1994
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu: Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Giáo dục Sương Sương
Châm ngôn: "Sống là để lan tỏa tình yêu thương. Phấn đấu và nỗ lực không ngừng để là một phiên bản tốt nhất".
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0