Họ và tên: Ngô Đình Lệ Thủy
Số báo danh: 199
Giới thiệu: Năm sinh 1982
Quê quán: Bình Dương
Giới thiệu: Kinh Doanh Shop Thời Trang
Châm ngôn: "Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường".
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0