Họ và tên: Chung Mỹ Hảo
Số báo danh: 045
Giới thiệu: Năm sinh 1986
Quê quán: HCM
Giới thiệu: F&B Manager and Founder Sushi Ms. SIX'th
Vice-director Hà Hiền Fresh Food
Châm ngôn: "Nếu muốn thay đổi thế giới, trước tiên hãy thay đổi chính mình".
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0