Họ và tên: Vương Thị Thuý
Số báo danh: 250
Giới thiệu: Năm sinh 1990
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu: Dr Thuý Vinty
Tổng giám đốc hệ thống thẩm mĩ viện Thuý Vinty Korea beauty center
Châm ngôn: "Có tâm ắt có tầm".
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0