Họ và tên: Nguyễn Thị Hoàng Ánh
Số báo danh: 215
Giới thiệu: Năm sinh: 1970
Quê quán: Hà Nội
Giới thiệu: Giám Đốc Công Ty TNHH TM và DV TH Vi Thiện Nhân
Châm ngôn: "Vẻ đẹp về tri thức và tâm hồn. Đó mới là vẻ đẹp hoàn thiện".
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0