Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh
Số báo danh: 171
Giới thiệu: Năm sinh: 1986
Quê quán: Hòa Bình
Giới thiệu: Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Thương mại HTM HOME
Giám Đốc điều hành Công ty Cổ phần Thương mại Hiển Thanh
Châm ngôn: "Thất bại là con đường duy nhất để thành công".
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0